Tuesday, November 25, 2008

പോറ്റിസാറിന്റെ [ചെങ്ങാരപ്പിള്ളി പരമെശ്വരന്‍ പോറ്റി] ചരമവാര്‍ഷികച്ചടങ്ങിനു പൊയതും 23 നു തന്നെ.
കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞു വന്നു.....സാര്‍ എന്തിനിത്ര വേഗം പൊയി എന്ന ഉത്തരമില്ലാ ചൊദ്യം.
സാര്‍ ശബ്ദരൂപത്തിലും സ്റ്റുഡിയൊയില്‍ അശരീരിയായും ഈ വര്‍ഷ്ങ്ങളില്‍ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.വായിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ കവിതകള്‍ സ്വന്തം ആലൊചനകള്‍ ഇതൊക്കെ സാര്‍ പങ്കു വെക്കുമായിരുന്നു.ഞങ്ങള്‍ ഒരേ പ്രായക്കാര്‍.എന്നാല്‍ ജീവിതാനുഭവങ്ങളില്‍ സാര്‍ വളരെ മുന്നില്‍ ആയിരുന്നു.
തിരു കൊച്ചി രാഷ്ട്രീയം,ചരിത്രം,സാഹിത്യം,സംസ്കാരം എന്നിവ സാറിന്റെ രക്തനാഡികള്‍ ആയിരുന്നു.
സാര്‍ ചിലപ്പൊ പൂണൂലിടുമായിരുന്നു.എന്നാലും പോറ്റിയൊ സവര്‍ണനൊ അത്തരം പാരമ്പര്യ പ്രഘൊഷകനുമായിരുന്നില്ല.മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങ്ങ്ങള്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ മാത്രം അഭിമാനത്തൊടെ ഉയര്‍തിക്കാട്ടി.
മാത്രുഭൂമി വായന,ജനയുഗം, സി പി ഐ ,ആര്‍ എസ് പി,രാഷ്റ്റീയ ചായ്‌വുകള്‍ ,കാമ്പിശ്ശെരി, കെ ബാലക്രിഷ്ണന്‍,ക് അചുതമെനൊന്‍ ..അങ്ങനതെ ഒഴുക്കുകള്‍.
സമ്പന്നതയല്ലാ ഇല്ലായ്മയുമല്ലായിരുന്നു പ്രധാനം.....കേരളം എന്ന പ്രബുദ്ധ ജനതയുടെ ഹ്രിദയം.....എനിക്കു സാറിനെ മുഴുവനായി അറിയില്ലാ..പക്ഷെ അറിഞ്ഞ സാര്‍ ......എനിക്കു കണ്ണൂകള്‍ അടയ്ക്കാനും വയ്യ..തുടക്കാനും വയ്യ.....
ആദു [ആര്‍ദ്ര ]എന്റെ മകള്‍ പറയുന്നു,,,ഞാന്‍ പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്തതു പോറ്റി സാര്‍ ഉള്ളപ്പൊളായിരുന്നെംകില്‍ എന്നു...ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലെ ചില വരികള്‍ ചൊല്ലി പറയുന്നു...പോറ്റിസാര്‍ പറഞപ്പൊഴാ എനിക്കിതു ഉള്ളില്‍ കേറിയതു....
എന്റെ എല്ലാ സങ്കടവും പക്ഷെ .........

Sunday, November 23, 2008

i saw a film vacas[means cows]to day .[23 11 08 ]cochin film society screened it in ekm savitha theatre.
its spanish[ 1992 ]directed by juliomedem .it begins in late part of 19th century.
fighting in the trenches at Biscay in 1875 and ends in 1935 0r so.Manuel iriguibel an expert aizcolari [competion log cutter] somehow escapes the war in 1875.carmelo Mendiluze his neighbor dies in the war....actually panicking under fire Manuel drops to the ground and smears himself with blood gushing hot frm the neck of mortally wounded Mendiluze.only a cows` still gaze sees his escape.
the story goes through many generations..the log cutting competition was a big affair then its surprising that a aizcolari has fame as a champion and wealth!is it now prevalent in spain?who knows?
the logcutting is very different frm indian style of log cutting.big tree trunks were cut just like doing n inner carving...its good to see but what abt nature?
Manuel paints cows and all cows have very sweet names....i forgot the names now!
and the agricultural life ,rearing cows n connected jobs are portrayed beautifully in the film.along goes the loves and lusts of the people live in thatcountryside.the coming of camera,car etc r also shown as life changing in outside world.
the film has a live show of a cow having labour pains and all the family helping it....its also very much different frm our kerala style.Manuel sees all generations and when he sees many natural processes thru the lenses of camera[of lizard ,grasshopper]he says "its very important.its very much important it most important'etc.the cows and the portraits of cows he makes r symbols of a life closely connected with NATURE.when the cow falls ill he feeds poisonous mushrooms to reduce its pain n kills it.
i liked the film much.
dirctor Julio Medem [born in 1958]is one of the most important and original spanish film makers.
there were only 10 or 12 viewers for this film .the screeing was video. normally sunday morning shows r crowded ..but today what happened to all these people?

Sunday, November 16, 2008

എനിക്കു വല്ലാത്ത ശൂന്യത തൊന്നുന്നു.ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത പോലെ.മധ്യവയസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണൊ? ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണു ഇങനെ എന്നു സി ആര്‍ എന്‍ പറയുന്നു.എനിക്കു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാ...എല്ലാം നല്ല പൊലെ പോണു..പിന്നെന്തിനാ ബെജാര്‍ എന്നു എന്നും ഞാന്‍ എന്നൊടു തന്നെ പറയുന്നു.

മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നു ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമെ ഊര്‍ജ്ജം കിട്ടൂ..നമുക്കു വെണ്ട ചാലകശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സൂര്യന്‍ തന്നെ എന്നു എന്നും രാവിലെ ഞാന്‍ പിറുപിറുക്കുന്നു.പക്ഷെ ഓടാന്‍ പൊയിട്ടു നടക്കാന്‍ പൊലും പറ്റുന്നില്ല.മുറ്റത്തു പൂക്കാത്ത ഒരു മുല്ല ഉണ്ടു...അതിനെ പൂവിടീപ്പിക്കാന്‍ ഒന്നു തടമെടുക്കണം നാളെ ...എല്ലാം നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ....

സുചി കുട്ടികളെ പറ്റി മാധ്യമത്തില്‍ [14 ലെ പത്രം] എഴുതിയതു വായിചു.അതെ..ഇപ്പഴും ശിശുദിനമായാല്‍ ചാച്ചാ നെഹ്രു കുട്ടികളെ സ്നെഹിച്ചിരുന്നൂ എന്നു പറയുന്ന തലമുറയാണു നാം.എനിക്കു വല്ലായ്ക തോന്നുന്നൂ....വീടു നാടു ജൊലി കൂലി എന്നിവയുടെ എല്ലാം പൊരുള്‍ മാറീട്ടുണ്ടു എന്നു തൊന്നുന്നു.

പ്രണയവും..വയസ്സും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പഴഞ്ചന്‍ ശീലം മാറ്റിയാല്‍ ഞാന്‍ കൊറെ ക്കൂടി സന്തൊഷവതി ആകുമൊ?ആര്‍ക്കറിയാം?